O nás

PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ (POV)

byla založena z iniciativy samotných vozíčkářů a jejich blízkých v roce 1991. Svými projekty, prací a postojem usiluje o vytvoření sociálně příznivého prostředí, ve kterém bude moci každý člověk s postižením svobodně rozhodovat o svém životě a o způsobu zajištění svých základních životních potřeb. Naše služby jsou rozděleny do tří oblastí: infosystém, adresáře a informační podpora klientů, program Přes bariéry - soubor činností souvisejících s odstraňováním a mapováním architektonických bariér, vzdělávací a volnočasové akce. 

Struktura Pražské organizace vozíčkářů byla pozměněna na základě úprav stanov organizace souvisejících s požadavky nového občanského zákoníku. Znění nových stanov POV bylo odsouhlaseno nadpoloviční většinou členů organizace v únoru 2015. Nejvyšším orgánem Pražské organizace vozíčkářů (POV) je Členská schůze. Volí Předsedu POV a Revizní komisi POV, stanovuje a projednává hlavní úkoly a činnosti organizace a stanovuje výši členských příspěvků. Členská schůze se schází pravidelně jednou ročně v rámci Dne POV. Statutárním zástupcem Pražské organizace vozíčkářů je předseda/předsedkyně volená Členskou schůzí. Na funkční období 2016 - 2021 byla předsedkyní POV zvolena Jaroslava Franková. Revizní komise POV (funkční období 2016 - 2021) je tříčlenná, kontroluje činnost organizace, především její hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze. Složení Revizní komise POV určuje volbami členská schůze, členství v Revizní komisi není slučitelné s členstvím ve Výboru POV. Ludmila KOTALÍKOVÁ - předsedkyně Revizní komise POV Alena MALOTÍNSKÁ Hana MÜLLEROVÁ Do února 2019 byl předsedou revizní komise Mgr. Tomáš Kroupa. Odstoupil z funkce na vlastní žádost. Kooptovaná členka Revizní komise Ludmila Kotalíková byla v rámci náhradní členské schůze konané 18. června 2019 zvolena řádnou členkou a předsedkyní Revizní komise. Příští volby Předsedy POV a členů Revizní komise POV proběhnou v rámci členské schůze v roce 2021. 


 

ČLENSTVÍ V PRAŽSKÉ ORGANIZACI VOZÍČKÁŘŮ

Členem Pražské organizace vozíčkářů (POV) se může stát dospělá právně způsobilá osoba. Členství je určeno především lidem, kteří využívají námi nabízené služby, nicméně členy se mohou stát i ti, kteří příslušností k POV chtějí projevit podporu její činnosti. K zapsání mezi členy POV je třeba vyplnit evidenční list člena, který vám zašleme poštou nebo mailem. Vytištěný, vyplněný a podepsaný evidenční list odešlete na adresu POV. Obratem vás bude kontaktovat náš pracovník, který vás provede nabídkou našich služeb. 

Účast na většině akcí POV není podmíněna členství v organizaci, nicméně členové mají výhody. Některé služby a akce pořádané Pražskou organizací vozíčkářů jsou určené jen členům organizace (např. Klub TÚRA), nebo je členové mohou využívat za výhodnějších podmínek. Členové POV jsou pravidelně informováni o aktuálním dění prostřednictvím NOVIN POV. Majitelům e-mailových schránek zasíláme aktuální zprávy a zajímavosti. Volnočasové akce jsou pořádány přednostně pro členy organizace, kteří mohou využívat dalších, doplňkových služeb, například organizaci dopravy. Vybrané publikace zasíláme členům na vyžádání zdarma. Zpoplatněné publikace jsou pro členy levnější a na požádání je zašleme na adresu člena bez přičtení poštovného. Členi POV mají povinnost každoročně uhradit členský příspěvek ve výši 100,- Kč, a to nejpozději do 31. března daného roku. Způsobů úhrady členského příspěvku je několik. Jednak můžete částku složit osobně v kanceláři POV oproti potvrzení o platbě, můžete jej také poslat složenou typu "C" na adresu organizace, složenkou typu "A" na účet organizace nebo využít přímý převod částky. Číslo účtu pro platbu členských příspěvků je 579 512 493/0300, variabilní symbol je číslo 69 + vaše evidenční číslo (zjistíte od pracovníků POV). Dbejte na to, aby Vaše platba byla námi rozpoznatelná. V případě nejasností kontaktujte pracovníky POV. 

Pražská organizace vozíčkářů

NAVŠTIVTE NÁS

Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1

ZAVOLEJTE NÁM

+420 224 826 078, 736 485 859

NAPIŠTE NÁM

info@pov.cz

Otevírací doba


PONDĚLÍ - ČTVRTEK

9:00 - 16:00

PÁTEK

9:00 - 15:00


Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky