Novinky v úhradách vozíků

04.10.2019

V letošním roce zamíchává systémem úhrad kompenzačních pomůcek novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. V srpnu bylo pozastaveno hrazení tzv. bílého programu. Novela však zajišťuje i některé změny k lepšímu.

Od 1. října 2019 budou nově propláceny opravy vozíků i ve vlastnictví pojištěnce, dosud na úhradu opravy měl nárok jen ten, kdo měl vozík zapůjčený pojišťovnou (tedy ten, komu na pořízení vozíku pojišťovna přispívala).

Další změny týkající se vozíků přijdou v prosinci. Od 1. prosince 2019 se zvyšuje úhrada mechanického vozíku ze současných 21 000,00 Kč na 45 000,00 Kč. Nově budete mít možnost žádat o úhradu elektrického a mechanického vozíku současně, přičemž druhý vozík bude hrazen do výše 20 000,00 Kč. Změnu výše úhrady zaznamenají i elektropohony pro mechanické vozíky, dosud pojišťovny přispívali pouze do 75% ceny elektropohonu, nově je hranice stanovena na 90%.

Zdroj: www.mzcr.cz